NET (Narrative Exposure Therapy)

Een andere betekenis voor bepaalde gebeurtenissen

Narratieve Exposure Therapy (NET) is een individuele traumabehandeling bij PTSS-klachten. De levensgeschiedenis van de patiënt staat tijdens deze behandeling bij ARQ centraal. Wetenschappelijk onderzoek naar de werking van NET toont aan dat patiënten na de behandeling gemakkelijker aan de aangrijpende gebeurtenissen kunnen terugdenken.

De NET-behandeling start met het creëren van de levenslijn door de patiënt. De patiënt vertelt vervolgens over zijn of haar herinneringen aan deze gebeurtenissen. Dit zorgt voor verwerking, waarna de PTSS-klachten gaandeweg afnemen. Vaak veranderen de herinneringsbeelden en worden minder beangstigend.

Met behulp van Narratieve Exposure Therapy krijgt de patiënt een beter beeld van zijn of haar gehele leven. Zowel mooie (bloemen) als schokkende (stenen) gebeurtenissen krijgen op deze manier een plek in de levensgeschiedenis. Ook kunnen hierdoor nieuwe gedachten en inzichten ontstaan die een andere betekenis aan de gebeurtenissen geven.

Voor wie is Narratieve Exposure Therapie (NET)? 

Met Narratieve Exposure Therapy wordt de gehele levensloop van de patiënt bij de behandeling betrokken. NET-therapie is daardoor met name een effectieve behandeling voor patiënten die meerdere schokkende gebeurtenissen gedurende hun leven hebben meegemaakt. Om in aanmerking te komen voor Narratieve Exposure Therapie moet de patiënt aan een aantal voorwaarden voldoen: 

  • PTSS zoals vastgesteld door een regiebehandelaar. 
  • De patiënt is gemotiveerd om de schokkende gebeurtenissen opnieuw in detail door te werken.  
  • Het is voor de patiënt mogelijk om de schokkende gebeurtenissen door te werken.  
  • Het gebruik van alcohol, drugs of sommige psychofarmaca, zoals benzodiazepinen, kunnen een reden zijn om niet direct te starten met NET-therapie. Vaak is het wenselijk om deze middelen eerst af te bouwen. 

Heeft de patiënt ook andere klachten naast de diagnose PTSS, zoals depressieve klachten of angstklachten? Ook dan kan de patiënt in aanmerking komen voor NET-therapie. Dit wordt bepaald in overleg met de behandelaar. 

Wat houdt Narratieve Exposure Therapie (NET) in? 

  • Tijdens de eerste afspraak legt de behandelaar uit hoe NET-therapie werkt. De klachten worden geïnventariseerd en de diagnose wordt gesteld. 
  • In de volgende afspraak leggen de patiënt en behandelaar de levenslijn van de patiënt uit met een touw of lint. De levenslijn begint bij de geboorte en eindigt bij het heden.  
  • Vervolgens worden de NET-symbolen beurtelings langs de levenslijn gelegd. De stenen symboliseren de schokkende gebeurtenissen, de bloemen symboliseren de mooie momenten. Kaarsjes staan symbool voor momenten van rouw en stokjes staan symbool voor momenten met geweld. Ook geeft de patiënt een naam en tijdstip aan iedere gebeurtenis. Hierna wordt er een levenslijn van gemaakt.  
  • De behandelaar en patiënt bespreken vervolgens de belangrijkste gebeurtenissen uit het leven van de patiënt. De traumatische ervaringen worden besproken door middel van narratieve exposure. Dit houdt in dat de patiënt alle herinneringen weer ophaalt die bij die gebeurtenis horen. De patiënt wordt gevraagd om zoveel mogelijk in detail over gevoelens en gedachten te vertellen. Niet alleen de schokkende gebeurtenissen, maar ook de mooie gebeurtenissen en de periodes tussen de gebeurtenissen komen aan bod.  
  • Van iedere therapiesessie maakt de behandelaar een kort verslag. Aan het einde van de behandeling ontvangt de patiënt alle geschreven verslagen van het levensverhaal dat in de behandeling is besproken.  

De duur van de behandeling is afhankelijk van het aantal schokkende gebeurtenissen dat de patiënt heeft meegemaakt. Meestal bestaat Narratieve Exposure Therapie uit 6 tot 12 gesprekken van 90 minuten. Het aantal afspraken wordt aan het begin van de behandeling vastgesteld. 

Consultatie aanvragen

Heeft u vragen over de behandeling van uw patiënt? Via 123Consultatie komt u in contact met een expert.

Wilt u uw patiënt verwijzen? Op deze pagina vindt u alle verwijsinformatie.

Opleiding volgen?

Wilt u zelf leren hoe u NET-therapie kunt toepassen? Bekijk hier de 4-daagse NET-opleiding van ARQ Academy.

Locatie

Nienoord 5, 1112 XE Diemen
Rijnzichtweg 35, 2342 AX Oegstgeest
Online

Neem direct contact op

Aanbieder