9 resultaten
Dienst
Een handreiking voor de praktijk bij ingrijpende gebeurtenissen
Pandemie
Dienst
Materiaal voor preventie van terrorisme en radicalisering onder jongeren en het deradicaliseren van jongeren
Geweld
Dienst
Informatie en tools voor het verlenen van psychosociale hulp bij aanslagen
Geweld
Dienst
Toolkit voor GGD'en ter bevordering van de psychosociale hulp na rampen
Overig
Dienst
Een basisdocument met standaarden voor het verlenen van psychosociale hulp bij rampen, crises en incidenten
Overig
Dienst
Informatie en instrumenten om psychosociale hulpverlening gericht te verbeteren en tijdig bij te sturen
Overig
Dienst
Praktische informatie en hulpmiddelen om een herdenking te organiseren
Herdenken en rouwen
Dienst
Handvatten voor hulpverleners als voorbereiding op een terroristische aanslag en ander extreem geweld
Geweld
Dienst
Om hulpverleners in uniform optimaal te ondersteunen na schokkende gebeurtenissen
Overig