ARQ en de Vrienden van ARQ

Schokkende gebeurtenissen hebben een enorme impact. Mensen en samenlevingen hebben een bewonderenswaardige veerkracht maar die is niet altijd voldoende voor een goede verwerking en herstel. ARQ is dagelijks bezig de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. Wij helpen ARQ daarbij, helpt u ons mee?

Wij verbinden en geven hoop

Voortbouwend op ervaring en kennis die ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog is ARQ uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend instituut op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.

Het de missie van ARQ om mensen, organisaties en samenlevingen te helpen om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. Door het bieden van gespecialiseerde zorg en het adviseren over beleid en preventie. Door kennis te ontwikkelen en te delen. En bovenal door te verbinden en hoop te geven.

De Stichting Vrienden van stichting ARQ, kortweg Vrienden van ARQ, ondersteunt deze missie financieel.

Wat doen we met uw donatie? 

 1. Praktische ondersteuning voor zelfredzaamheid  

  Veerkracht en zelfredzaamheid zijn belangrijk voor herstel. Daarom bieden we praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld door kosten te vergoeden die nergens anders kunnen worden verhaald. Zoals voor een opleidingstraject of voor incidentele reiskosten om bij onze kliniek te komen. Of voor sportschoenen zodat een patiënt kan hardlopen wanneer dat de behandeling ondersteunt. Vaak kleine bedragen maar van groot belang. Want elke stap is er één op de weg naar herstel.

 2. Internationale hulp 

  In het buitenland helpen wij getroffenen in (voormalige) oorlogs- en conflictgebieden. In landen als Congo, Irak, Zuid-Sudan, Syrië en de Palestijnse gebieden. Ons uitgangspunt is om lokale experts en initiatieven in door conflict getroffen gebieden te ondersteunen om hun werk te doen: het bieden van psychosociale steun aan de getroffen bevolking. Wij wisselen kennis uit, zetten samen projecten op en ontwikkelen nieuwe ideeën. 

  Zo hebben we de psychosociaal werkers van de Emma Organization in Irak getraind in het geven van de Multi-Family Approach training binnen hun gemeenschappen. Om families (weer) te verbinden, ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen. En samen met partnerorganisatie Medair Jordanië geven we vluchtelingen uit Syrië, Irak en Jemen psychologische ondersteuning. Essentieel voor gezonde en veerkrachtige mensen én gemeenschappen.
   

  “De training van ARQ helpt gezinnen om elkaar te steunen, draagt bij aan vertrouwen en haalt mensen uit hun isolement.”

  Dr. Bayan, psychiater bij de Emma Organization in Koerdistan, Irak

 3. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie

  Met onderzoek verbeteren we de behandeling voor getraumatiseerde mensen. Dit doen wij in samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland. Deze kennis delen we weer met zorgprofessionals binnen ons vakgebied en daarbuiten. Zodat psychotrauma tijdig herkend wordt en de juiste behandeling krijgt. Ook zetten we ons in voor nieuwe behandelmethoden, omdat sommige mensen zó veel last hebben van hun psychotrauma dat ze niet verder komen met hun herstel. Of omdat mensen wel het herstel oppakken maar veel restklachten houden. Zo is met onze donateurs de innovatieve behandelmethode 3MDR ontwikkeld, die resultaten bereikt die voorheen niet bereikt werden, onder andere bij veteranen.
   

Hoe kunt u ons werk steunen?
 

U kunt ons werk op verschillende manieren steunen:  

 

Meer weten over ons werk?

Wilt u of uw organisatie een specifiek project steunen of meer weten over ons werk en donatiemogelijkheden? Stuurt u dan een e-mail naar vrienden@arq.org en wij nemen spoedig contact op.  

De Stichting Vrienden van ARQ heeft een ANBI-status. Dit betekent dat de stichting geen schenkings- en erfbelasting hoeft te betalen over giften, periodieke schenkingen en nalatenschappen. Uw financiële bijdrage komt hierdoor in zijn geheel ten goede aan Vrienden van ARQ. Geven aan een instelling met ANBI-status biedt ook de gever belastingvoordeel. Meer informatie hierover vindt u bij de Belastingdienst.

In ons jaarbericht en ons jaaroverzicht ziet u op welke manier we ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben gesteund.
Jaarbericht 2020 Stichting Vrienden van ARQ 
Jaaroverzicht 2020 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum