Belangenbehartiging

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsgetroffenen uit de jaren 1940-1945

Stichting Pelita zet zich in voor het welzijn van Indische Nederlanders en Molukkers en hun verwanten.