Programma voor gevluchte jongeren in Jordanië

In vaak uitzichtloze situaties wenden ouders zich soms tot oplossingen die voor kinderen geen oplossing zijn. Zoals het arrangeren van huwelijken op jonge leeftijd of het uitkiezen van een opleiding voor hun kind. Het stimuleren en verbeteren van de onderlinge communicatie tussen kinderen en ouders kan dan helpen. Daarom ontwikkelde ARQ International in samenwerking met partnerorganisatie Medair een programma specifiek gericht op gevluchte Syrische en Irakese jongeren.

Jordanië vangt circa 775.000 vluchtelingen op, waarvan de meesten uit Syrië en Irak afkomstig zijn. De kosten van het levensonderhoud zijn hoog in Jordanië. Vluchtelingen mogen zonder vergunning niet werken en daarom staan zij elke dag voor uitdagingen: om hun families te voeden, te betalen voor gezondheidszorg en om zichzelf in andere basisbehoeften te voorzien. Na acht jaar crisis in Syrië leven de meeste vluchtelingen in Jordanië nog steeds een onzeker bestaan. Ze kunnen geen verblijfsstatus krijgen in Jordanië en niet terugkeren naar Syrië zolang het daar niet veilig is.

 

Angst voor radicaliserende jongeren

Ouders maken zich zorgen om hun kinderen nu ze in een ander land, in een andere cultuur zijn beland. Gevluchte adolescente kinderen hebben vaak veel meegemaakt. Op deze leeftijd staan ze aan het begin van hun zelfstandigheid en zijn ze vaak nog erg beïnvloedbaar. Het risico op radicaliserende jeugd is een reële angst die leeft binnen de vluchtelingen- gemeenschappen. Veel ouders weten niet hoe ze kunnen communiceren met hun kinderen nu ze in een andere omgeving wonen en de kinderen met nieuwe problemen geconfronteerd worden. Zoals discriminatie, pesten op school en andere culturele gebruiken.

Het is belangrijk voor adolescente kinderen en hun ouders om goed samen te kunnen communiceren, om in staat te zijn samen beslissingen te nemen en om tegelijkertijd respectvol te zijn naar elkaar.
~ Alaa Al-Zaghoul, Medair Jordanië

 

Een onzeker bestaan leidt tot somberheid

De jongeren zelf maken zich ook zorgen over hun toekomst. Toegang tot onderwijs is niet vanzelfsprekend vanwege financiële problemen waar gezinnen mee kampen of de afwezigheid van documentatie en vergunningen. Bovendien weten deze jonge mensen niet of ze ooit terug kunnen keren naar hun land van herkomst, en of ze een toekomst op kunnen bouwen in Jordanië. Het maakt velen van hen somber en teruggetrokken.

 

Verbeteren van de communicatie tussen ouder en kind

Samen met Medair Jordanië ontwikkelden wij een programma dat is gericht op het bieden van ondersteuning aan zowel adolescente kinderen als hun ouders. Essentiële onderdelen zijn het ontwikkelen van levensvaardigheden: Wat vind ik belangrijk in het leven? Wat voor keuzes maak ik? Hoe verhoud ik mij tot mijn familie, vrienden en de samenleving? En emotionele en sociale vaardigheden: Hoe communiceer ik? Hoe kom ik voor mijzelf op? Hoe doe ik dat op een respectvolle manier? Het programma werd vertaald naar het Arabisch en wordt door Medair verder uitgerold. ARQ International blijft nauw betrokken.