Psychosociale hulp in Oekraïne met steun van Giro555

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen voor de geestelijke gezondheid en het psychosociale welzijn van de bevolking. Naast behoeften aan veiligheid, voeding en onderdak, is er ook behoefte aan emotionele en sociale steun. Voor zowel de inwoners van Oekraïners als de humanitaire hulpverleners in de frontlinie. ARQ biedt deze psychosociale steun.

Niet alleen zichtbare wonden, maar ook de onzichtbare wonden van oorlog, geweld en crisis zijn onderdeel van noodhulp. De psychische gevolgen van een oorlog werken vaak nog generaties lang door. ARQ International zet zich al jaren in voor getroffenen van conflict en (natuur)rampen door het opleiden van lokale hulpverleners in psychotrauma en uitwisselen van kennis.

Niet iedereen heeft direct een trauma
Door ontheemding, blootstelling aan geweld, scheiding van familieleden en de verslechterde humanitaire situatie ervaren Oekraïners veel stress en spanning. Uit onderzoek blijjkt dat bij veruit de meeste mensen na verloop van tijd deze klachten afnemen, vooral bij voldoende sociale steun en praktische ondersteuning. Bij mensen die langdurige of terugkerende tegenslagen ervaren, kan dit leiden tot mentale klachten als angst, depressieve klachten en traumatische stress.

Kwetsbare doelgroepen
Voor het huidige conflict had Oekraine al acht jaar lang te maken met aanhoudend geweld sinds de Donbas-oorlog van 2014 en de Russische annexatie van de Krim. Vooral Oekraïners in de oostelijke regio, veteranen en ontheemden zijn een kwetsbare groep. Net als kinderen en adolescenten die opgroeien met voortdurend geweld. Deze minderheidsgroepen zijn extra kwetsbaar voor psychische problemen.

Psychosociale steun redt levens
Voorkomen is beter dan genezen. Ernstige problemen, zoals depressie, slaapstoornissen en alchohol en drugsmisbruik, worden vaak voorkomen door het direct aanbieden van psychosociale ondersteuning. Het vergroot de veerkracht van het individu en de gemeenschap om met tegenslagen om te gaan. Wat ook nodig is bij de wederopbouw van het land. Giro555 ziet ook deze noodzaak en heeft ARQ gevraagd om op dit gebied te ondersteunen.

 

Wat doet ARQ in Oekraïne en omliggende buurlanden?

 

1. Vergroten van de kennis over psychotrauma
 

Bij Oekraïnse psychologen en psychotherapeuten is er behoefte aan meer kennis over de aanpak van acute stress en trauma. Door de opgelopen spanningen van het vorige conflict, de coronacrisis als ook de enorme aantallen van mensen in nood, is de huidige kennis ontoereikend. Daarnaast is er bij niet-specialisten behoefte aan kennis over psychologische eerste hulp, kind en gezinsgerichte benaderingen van trauma, en hoe te reageren op het risico op radicalisering onder adoloscenten.

Onze activiteiten:

 • Online training series voor Oekraïnse psychologen, psychiaters, en psychotherapeuten in basis en geavanceerde psychotrauma behandeling.
 • Trainingen voor Oekraïnse maatschappelijk werkers in psychologische eerste hulp.
 • Trainingen voor Oekraïnse niet-specialisten in kind en gezinsgerichte benadering van psychotrauma.
 
2. Bieden van psychische zorg aan professionals
 

Hulpverleners in Oekraïne en omliggende buurlanden ervaren zelf ook veel stress door de oorlog en humanitaire hulp die zij aan andere mensen bieden. Ze hebben behoefte aan psychische ondersteuning voor hun eigen welzijn, zodat zij in staat zijn ook op lange termijn hulp te kunnen blijven bieden. Ook is er behoefte bij de hulpverleners aan professionele ondersteuning bij complexe gevallen van psychotrauma.

Onze activiteiten:

 • Online training sessies over stressmanagement en zelfzorg voor professionals in de mentale gezondheid.
 • Op maat ontwikkelde trainingen in stressmanagement en zelfzorg voor Oekrainse en internationale NGO’s.
 • Intervisie sessies voor Oekraïnse psychische hulpverleners.

Bekijk deze video van onze partner Healthy Society waarin zij vertellen wat de impact van de oorlog is op hun werk.

 
3. Kennis delen
 

Een betere toegang tot informatie en middelen is nodig voor het versterken van de mentale gezondheidszorg in Oekraïne. Bestaande bronnen moeten worden vertaald, gecontextualiseerd, geprint en verspreid binnen het netwerk. Zodat dubbel werk wordt voorkomen. 

Onze activiteiten:

 • Deskreview van bestaande informatie met betrekking tot mentale gezondheid en psychosociale ondersteuning in Oekraïne.
 • Printen en verspreiden van informatie over psychotrauma.
 • Netwerk bevorderen tussen Oekrainse en internationale specialisten en hulpverleners.
   

Heb je een specifieke vraag onze activiteiten in Oekraïne? Mail naar oekraine@arq.org

Wil je meer weten over onze hulpverlening voor Oekraïnse vluchtelingen in Nederland? 

Wil je onze psychosociale zorg in Oekraïne steunen? Word dan Vriend van ARQ.