Ate Osinga benoemd tot lid raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep

2 januari 2018
Ate Osinga

Per 1 januari jongstleden is drs. Ate Osinga benoemd tot lid van de raad van bestuur financiën van Arq Psychotrauma Expert Groep. Samen met Jan-Wilke Reerds vormt hij de raad van bestuur. 

In november nam Jan Schaart afscheid als bestuurder van Arq. Zijn vertrek was voor de raad van toezicht aanleiding om na te denken over de toekomstige bestuursstructuur. Dit resulteerde in het besluit om over te gaan op een driehoofdige raad van bestuur. Het derde lid raad van bestuur met de focus op bedrijfsvoering wordt momenteel geworven.

Ate Osinga is sinds 2009 werkzaam bij Arq als financieel directeur. Voorheen was hij onder andere werkzaam als consultant/manager bij Arthur Andersen/Deloitte en als business unit manager Finance & Control bij Accenture.