Congres 'Trauma en persoonlijkheidsproblematiek' op 1 december

17 augustus 2017

In samenwerking met Stichting Centrum '45 wordt op 1 december het congres 'Trauma en persoonlijkheidsproblematiek' georganiseerd door Bohn Stafleu van Loghum. Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45 zal hier samen met Martijn Stöfsel een workshop geven over (complex) trauma en persoonlijkheidsproblematiek.

Het congres gaat in op de behandeling van trauma in relatie tot persoonlijkheidsproblemen. Uitgangspunt daarbij is dat (ernstige) traumatische gebeurtenissen impact hebben op de ontwikkeling en copingstrategieën van cliënten. Traumatische ervaringen die tijdens de jeugdjaren zijn opgedaan, zoals affectieve verwaarlozing, mishandeling, seksueel misbruik, verlating of anderszins kunnen goed worden behandeld. Door een traumagerichte behandeling, in combinatie met andere methodieken, zal vervolgens de inadequate hantering van stress en akelige herinneringen, de coping, kunnen veranderen.

Meer informatie via www.congrestrauma.nl