Coronavirus en uw bezoek aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

24 maart 2022

Laatste update: Donderdag 24 maart
Dit bericht wordt bijgewerkt als er nieuwe ontwikkelingen zijn.
For English, see below.

Met ingang van 24 maart gelden op onze locaties de volgende regels:

  • 1.5 meter is een veilige afstand om aan te houden
  • Draag een medisch mondkapje als u dat wil
  • We ventileren veelvuldig en zetten ramen en deuren zoveel mogelijk open
  • We geven (voorlopig) geen handen
  • Patiënten en cliënten blijven we altijd behandelen, ook als zij niet gevaccineerd zijn. Maar we wijzen er wel op om bij klachten thuis te blijven en zich te laten testen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Last update: Thursday March 24th
This message will be updated when there are new developments

From March 24th the following rules apply at our locations:

  • 1.5 metres is a safe distance
  • Wear a medical mouth mask if you want
  • We ventilate very often and open windows and doors as much as possible.
  • We won't shake hands.
  • We always continue to treat patients, even if they have not been vaccinated, including vulnerable patients. But we do advise them to stay at home and get tested in case of complaints