Gezamenlijk stilstaan bij suïcide op World Suïcide Prevention Day

10 September 2021

Vandaag staan we wereldwijd stil bij alle mensen die zijn overleden door zelfdoding, mensen die een poging hebben overleefd of aan zelfdoding denken. Suïcide is een wereldwijd probleem en de impact op nabestaanden en samenleving is enorm. Ook bij ARQ is suïcidepreventie en nazorg na suïcide een topprioriteit. In de zorg en hulpverlening en bij onderzoek, zowel nationaal als internationaal. Een kleine greep uit wat ARQ doet: 

  • Intern met elkaar erbij stilstaan – welke rol speelt suïcide in ons werk en ons vakgebied
  • Een special section van ons internationale magazine, Intervention Journal, met 12 artikelen over suïcide preventie en respons. Ook organiseert Intervention een webinar. Meer informatie: Interventionjournal.org 
  • Impact Magazine brengt in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie een themanummer uit over de preventie en impact van suïcide. Vanaf vandaag is het mogelijk om alvast voor eind september een papieren editie te bestellen via kc-oorlog@arq.org. Meer informatie: oorlog.arq.org
  • Onderzoek naar rouw na euthanasie en zelfdoding wegens psychische aandoeningen door ARQ-hoogleraar Geert Smid en collega’s

ARQ-hoogleraar Geert Smid benadrukt het belang van een samenhangend zorgnetwerk rondom nabestaanden van suïcide.

Geert Smid: “Suïcide vormt regelmatig aanleiding tot traumatische rouw bij nabestaanden. Traumatische rouw is relatief recent formeel erkend als aandoening die kan vragen om gespecialiseerde behandeling. Een paar jaar geleden hebben we het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw opgericht (rouw.arq.org). Daarmee willen we bijdragen aan een samenhangend zorgnetwerk voor nabestaanden, zodat goede nazorg voor nabestaanden beter toegankelijk is.

Daarnaast verwachten we komend jaar de resultaten te kunnen delen van onderzoek naar rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen. Dit onderzoek is momenteel in de afrondende fase en met die kennis willen we bijdragen aan het verbeteren van hulp voor naasten en nabestaanden van mensen met een psychische aandoening die een duurzame doodswens hebben ondanks behandeling.

Op World Suïcide Prevention Day en alle andere dagen van het jaar ligt de focus natuurlijk allereerst op preventie. Vandaar dat het mooi is om te zien dat er binnen ARQ zoveel initiatieven zijn om onderling kennis te delen over dit onderwerp, maar vooral onze kennis samen met partners wereldwijd op dit gebied te vergroten en te delen, zoals nu via Intervention Journal en Impact Magazine.”