IVC MH17 door nabestaanden zeer op prijs gesteld

25 augustus 2017

Het in 2014 opgezette Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne (IVC) voorzag grotendeels in de vooraf gestelde doelstellingen. Dat volgt uit een uitgebreide evaluatie onder gebruikers en betrokken partijen door Stichting Impact, welke recent openbaar is gemaakt.

De oprichting van het IVC volgde uit ervaringen bij eerdere rampen, zoals Enschede, Tripoli en Apeldoorn, waarbij bleek dat bij nabestaanden en betrokkenen grote behoefte is aan een eenduidig, onafhankelijk loket voor alle vragen.

Het IVC is een website voor nabestaanden en betrokkenen bij de vliegramp Oekraïne (www.vliegrampoekraine.nl) en bevat naast een open gedeelte, ook een gesloten deel waar alleen nabestaanden toegang toe hebben. Het IVC werd opgezet door Slachtofferhulp Nederland en Stichting Impact, partner in Arq Psychotrauma Expert Groep, in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie en andere betrokken departementen. Berichten op het IVC waren onder meer afkomstig van de verschillende ministeries, het OM en de politie.

De uitgebreide evaluatie vindt u hier.