Leidraad ondersteuning na calamiteit in het ziekenhuis

11 februari 2020

Het Nivel, Amsterdam UMC, locatie VUmc en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum hebben de wensen en behoeften van patiënten en nabestaanden bij een calamiteit in het ziekenhuis inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten zijn vertaald naar een praktische leidraad voor ziekenhuizen.

Een calamiteit is een ingrijpende gebeurtenis voor zowel de betrokken zorgverleners als de patiënt. Om ondersteuning te bieden bij het proces na de calamiteit is deze leidraad opgesteld naar aanleiding van interviews met 12 patiënten en nabestaanden die een calamiteitenprocedure hebben meegemaakt. Per fase staan aandachtspunten beschreven. Deze kunnen toegepast worden binnen de eigen calamiteitenprocedure en indien nodig aangepast.