MIRROR ingezet bij Veteranenloket

30 juni 2016
MIRROR ondertekend

Eind 2016 wordt de zelfhulp tool MIRROR ingezet bij het Veteranenloket van het Veteraneninstituut.

Het Veteranenloket biedt Nederlandse veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en telefoonnummer. 

MIRROR is een web-based app bedoeld voor personen, of hun directe relaties, die (in het kader van werk) schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt en mogelijk klachten ervaren. MIRROR bestaat uit een korte interactieve vragenlijst over schokkende gebeurtenissen, spanningsklachten, functioneren en veerkracht. De uitkomst leidt tot een specifiek advies over verdere ondersteuning en directe online begeleiding naar deze vervolgondersteuning.

MIRROR zal op de website van het Veteranenloket worden ingezet voor:
•    laagdrempelige signalering van (psychotrauma-) klachten, 
•    eerste advisering, 
•    toeleiding naar meer informatie en zelfhulp,
•    desgewenst contact met een hulpverlener van het loket. 

De implementatie op het Veteranenloket houdt in dat de bestaande MIRROR app aangepast zal worden voor deze veteranendoelgroep. De uitkomst van de vragenlijst leidt dan meteen door naar specifieke onderdelen van het hulpsysteem voor veteranen zoals dat nu wordt aangeboden door bovenstaande instanties. Het doel is om laagdrempelig tijdige en adequate signalering te realiseren èn direct begeleiding naar psychosociale hulp of professionele zorg na schokkende gebeurtenissen te bieden.

Foto: (links) ing. E. Sas MBA, algemeen directeur Stichting Centrum’45; (rechts) KTZA b.d. F.J. Marcus, directeur Veteranen Instituut