Ondersteuningsteam van start voor politieke ambtsdragers na intimidatie of bedreiging

3 april 2019

Vandaag gaat het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur officieel van start. Hiermee ondersteunt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) politieke ambtsdragers, zoals burgemeesters maar ook raadsleden en waterschapbestuurders, op het gebied van veiligheid en integriteit. De lancering van het Ondersteuningsteam onderstreept het belang van steun voor politieke ambtsdragers bij bijvoorbeeld bedreigingen, zowel op het vlak van preventie als nazorg. Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is ambassadeur van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Het is cruciaal dat bestuurders open in de samenleving kunnen staan en vrij van dwang hun publieke taak kunnen uitvoeren, benadrukt minister Ollongren.

Regelmatig worden burgemeesters, wethouders en raadsleden geconfronteerd met agressie, geweld, intimidatie en bedreigingen, blijkt ook weer uit de vorig week gepubliceerde Staat van het Bestuur (LINK). 28 procent van de raadsleden heeft ervaring met agressie en geweld, 40 procent van de wethouders en 43 procent van de burgemeesters. Het Ondersteuningsteam (OT) Weerbaar Bestuur is vanuit het Netwerk Weerbaar Bestuur opgezet om politieke ambtsdragers een steun in de rug te geven, concrete hulp en ondersteuning te bieden en te adviseren welke vervolgstappen er gezet kunnen worden. Ambtsdragers kunnen vertrouwelijk contact opnemen met het OT Weerbaar Bestuur, dat bestaat uit vertrouwenspersonen van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Wethoudersvereniging de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en het ministerie van BZK. Het OT Weerbaar Bestuur biedt in de verschillende regio’s een breed en snel in te schakelen netwerk van peers/ambtsgenoten en experts. De experts ondersteunen op het gebied van beveiliging, rechtshulp en nazorg.

Minister Kajsa Ollongren: “Ik ben blij dat na de aankondiging afgelopen zomer en de hulp en steun die we bestuurders al bieden het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur nu officieel van start is. Bedreigingen van ambtsdragers zijn onacceptabel. Uiteraard zorgt het ministerie van Justitie en Veiligheid voor bescherming van bedreigde bestuurders, BZK biedt preventie, steun en nazorg. Met dit team van ervaringsdeskundigen is dat in goede handen.”

Oud-Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp is ambassadeur van het Netwerk Weerbaar Bestuur en benadrukt vandaag het belang van mentale fitheid en nazorg na een incident. Daarnaast staat het peers-netwerk van circa twintig (veelal ervaringsdeskundigen) ter beschikking, zoals Joyce Langenacker, burgemeester van de gemeente Ouder-Amstel en Letty Demmers, waarnemend burgemeester van Noord-Beveland.

Bij de lancering krijgt het peers-netwerk van het OT een korte instructie over beveiliging en rechtshulp van expert Ruud Verkuijlen (Nationale Politie) en een instructie over nazorg van expert Ine Spee van het Instituut voor Psychotrauma. De bereidheid van alle peers die zich voor hun ambtsgenoten willen inzetten toont de urgentie van dit thema en de betrokkenheid van velen bij de veiligheid van politieke ambtsdragers.

Zie voor meer informatie de nieuwe website www.weerbaarbestuur.nl voor alle betrokken partners.