Samenwerking Universiteit voor Humanistiek en Arq

7 februari 2018

De Universiteit voor Humanistiek en Arq ondertekenden gisteren een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel “Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld” te gaan vormen.

De Universiteit voor Humanistiek is gevestigd in Utrecht en is een levensbeschouwelijke universiteit op humanistische grondslag die zich richt op vragen rondom zingeving, levensbeschouwing en de inrichting van een menswaardige samenleving.

De verklaring werd ondertekend door Gerty Lensvelt-Mulders, rector en voorzitter van het college van bestuur van de UvH en Jan-Wilke Reerds, voorzitter raad van bestuur Arq Psychotrauma Expert Groep.