Strijd van Binnen, oratie Eric Vermetten

11 juni 2014

Op vrijdag 23 mei 2014 aanvaardde prof. dr. kol-arts H.G.J.M. (Eric) Vermetten met het uitspreken van zijn oratie het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van de Medisch-biologische en Psychiatrische Aspecten van Psychotrauma's aan de Universiteit van Leiden.

Met zijn oratie 'Strijd van binnen' nam Eric Vermetten zijn toehoorders mee naar 1972, toen het posttraumatisch stresssyndroom werd opgenomen in DSMIII. De DSM geldt in de meeste landen als dé standaard voor psychiatrische diagnostiek. Inmiddels is de DSM-V beschikbaar. De veranderende inzichten, de onderzoeken en zijn focus werden in de oratie belicht.

Vermetten onderzoekt hoe kennis over psychotraumatologie informatie oplevert over de fundamentele kwetsbaarheid van de mens. Waarom overwinnen sommige veteranen hun stoornis wel en anderen niet? Hoe kunnen die laatsten toch worden geholpen? En hoe kunnen dergelijke stoornissen worden voorkomen?

De leerstoel is mogelijk gemaakt door een samenwerkingsverband van het ministerie van Defensie en Arq Psychotrauma Onderzoek.