Tips en richtlijnen voor omgaan met langdurige sociale onthouding of isolatie

23 maart 2020

ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises deelt op hun website relevante tips en richtlijnen met betrekking tot stressreacties als gevolg van langdurige isolatie of sociale onthouding. Ook is hier informatie voor hulpverleners te vinden. impact.arq.org/covid-19