Trauma-experts bundelen krachten voor verbetering hulp aan kinderen

21 juni 2018

Centrum '45, partner in Arq, heeft samen met vijf andere trauma experts in Nederland het platform www.traumaexperts.nl opgericht om professionals en direct betrokkenen bij kinderen en jongeren met trauma te helpen bij het op tijd herkennen van trauma en het doorverwijzen naar de juiste hulp.

Trauma’s bij kinderen en jongeren zijn goed te behandelen. Toch lopen er in Nederland nog veel kinderen en jongeren rond met onbehandeld trauma. Zes landelijke traumacentra hebben daarom hun krachten gebundeld. Vanaf 20 juni krijgen professionals en direct betrokkenen hulp bij het op tijd herkennen van signalen van trauma en bij het verwijzen naar de juiste hulp via het nieuwe platform www.traumaexperts.nl en een landelijke advieslijn.  

In Nederland zijn er nog veel kinderen die niet de juiste behandeling krijgen, vaak omdat de signalen van een mogelijk trauma niet worden herkend. ‘Die signalen oppikken is ook niet eenvoudig. Klachten worden vaak toegeschreven aan iets anders, zoals ADHD’, vertelt Trudy Mooren, klinisch psycholoog en trauma-expert bij Centrum ’45, een van de aangesloten organisaties. ‘Als iemand op jonge leeftijd geen of niet de juiste behandeling krijgt, kan dat gevolgen hebben tot ver in de volwassenheid. Het kan de ontwikkeling van de persoonlijkheid verstoren, bijvoorbeeld doordat het vertrouwen in anderen verdwenen is. Ik ben dan ook heel blij dat we via www.traumaexperts.nl verwijzers en andere betrokkenen kunnen ondersteunen zodat kinderen sneller de juiste hulp krijgen.’

Het platform Trauma Experts is bedoeld voor hulpverleners en artsen die werken met kinderen, jongeren en gezinnen en ondersteunt professionals op meerdere manieren. Zo is er de ‘traumacheck’, een tool met dertien vragen die helpt bij inzicht geven wat er aan de hand is. De traumacheck is gebaseerd op een bestaand instrument, de CRIES-13. Op het platform staat ook informatie over wat de verwijzer moet doen als hij een trauma denkt te herkennen en algemene informatie over traumabehandelingen. Daarnaast is het team van Trauma Experts telefonisch bereikbaar voor consultatie en advies.

Trauma Experts is een landelijk netwerk van psychotraumacentra die gespecialiseerd zijn in diagnostiek en traumabehandeling van kind en gezin:
 

  • Psychotraumacentrum Kinderen en Jeugd GGZ Rivierduinen

  • Psychotraumacentrum De Bascule

  • Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem

  • Fier, expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties

  • Stichting Centrum ’45, partner in Arq

  • Landelijk Psychotraumacentrum Kinderen en Jongeren UMC Utrecht

Het platform Trauma Experts is mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving. Zie voor meer informatie www.sass.nl