Wietse Tol benoemd tot ARQ-hoogleraar ‘Global Mental Health and Social Justice’

18 november 2021

De Vrije Universiteit Amsterdam heeft prof. dr. Wietse Tol benoemd tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Global Mental Health and Social Justice’. De bijzondere leerstoel is ingesteld door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en is binnen de universiteit ondergebracht bij het Athena Instituut.

Sociale omstandigheden en voortdurende tegenslag, zoals geweld, armoede en sociale uitsluiting, hebben een belangrijke invloed op geestelijke gezondheid, ook in humanitaire crises. De leerstoel richt zich op het versterken van de kennis over de complexe relaties tussen sociale omstandigheden en geestelijke gezondheid. Vanuit het perspectief van sociale rechtvaardigheid legt hij een specifieke focus op kwetsbare bevolkingsgroepen die getroffen zijn door gewapende conflicten en rampen.

Internationaal zet ARQ zich al jarenlang in voor de mentale en psychosociale gezondheid van mensen getroffen door oorlog, rampen en de nasleep van traumatische situaties in lage- en middeninkomenslanden.

Wietse Tol: “Er is duidelijk, en terecht, een groeiende interesse in internationale geestelijke gezondheid. ARQ is door hun onderzoek en door het ontwikkelen van effectieve psychologische en psychosociale interventies een belangrijke schakel tussen theorie en praktijk. Ik ben blij hieraan een bijdrage te kunnen leveren.”

 https://www.arq.org/nl/onderzoek/hoogleraren/wietse-tol