Nieuwsbrief 1 Focus op Dutchbat-III

Vragenlijstonderzoek

Het eerste onderdeel, het vragenlijstenonderzoek naar veteraan en thuisfront, is in volle gang. Tot 31 december 2019 bestaat de mogelijkheid de vragenlijsten in te vullen.

Dutchbat-III veteranen hebben in oktober een persoonlijke brief op hun huisadres gekregen over het onderzoek. Dit zijn veteranen die in aanmerking komen voor het draaginsigne Dutchbat-III. We willen graag een zo volledig mogelijk beeld krijgen van hoe het met Dutchbat-III veteranen gaat, en daarom zijn alle veteranen en hun thuisfront (naasten, familieleden en vrienden) gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Dat kan digitaal of op papier. De vragenlijst zelf is begin november naar de veteranen gestuurd. We hebben daarna nog twee reminders gestuurd naar de veteranen van wie we nog geen reactie hadden ontvangen. Veteranen hebben tot 31 december 2019 de mogelijkheid de vragenlijst in te vullen.

In de vragenlijst vragen we naar het welbevinden en de gezondheid van de Dutchbat-III veteraan. Ook komen de thema’s erkenning en waardering en de rol van de media uitgebreid aan bod. De veteraan heeft ruimte om zijn of haar eigen verhaal te vertellen bij de open vragen.

Een vergelijkbare, kortere vragenlijst is gestuurd naar het thuisfront. De resultaten van het onderzoek zullen worden vergeleken met onderzoeken naar veteranen (en hun thuisfront) van andere uitzendingen.

Bent u Dutchbat-III veteraan en woont u in het buitenland? Dan heeft u geen uitnodiging voor het onderzoek ontvangen, omdat uw contactgegevens niet bij ons bekend zijn. We hopen van harte dat u ook wilt deelnemen. Neemt u dan contact met ons op via dutchbat-III@arq.org of via het contactpunt: 088-3305512.

 

Interviews en groepsgesprekken

Vanaf januari zullen veteranen en leden van het thuisfront benaderd worden om deel te nemen aan interviews en groepsgesprekken.

In 2020 plannen we verdiepende interviews en groepsgesprekken met veteranen en het thuisfront. We starten met de interviews. We vragen in de interviews vooral naar persoonlijke ervaringen. Daarna volgen groepsgesprekken met verschillende groepen veteranen en een groep thuisfrontleden.

In de groepsgesprekken gaan we in op de onderzoeksresultaten uit de vragenlijsten en interviews. Op basis van de reeds verzamelde informatie zoeken we samen met de deelnemers naar verbeteringen, leerpunten en mogelijke oplossingen voor de behoeften van Dutchbat-III veteranen.

Er zijn veel belangstellenden voor de interviews en de groepsgesprekken. We maken hieruit een selectie. De keuze voor de deelnemers aan de interviews en de groepsgesprekken wordt bepaald op grond van de uitkomsten van de vragenlijsten. Op deze manier komen specifieke groepen nader aan het woord en worden meerdere perspectieven gehoord. Iedereen die heeft aangegeven interesse te hebben in deelname aan een interview of groepsgesprek, krijgt in januari 2020 een brief met meer informatie.