Nieuwsbrief 2 Focus op Dutchbat-III

Afgelopen najaar is het onderzoek Focus op Dutchbat-III van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. 

Interviews 

In februari zijn we gestart met de verdiepende interviews. We spreken zowel met veteranen als hun thuisfront. De interviews hebben als doel verdieping van de informatie uit de vragenlijsten te geven. In een gesprek is ruimte voor persoonlijke ervaringen, toelichting en voorbeelden die de gevolgen van de missie voor veteranen zelf en hun thuisfront duidelijk maken.

Onderzoeker Bart Nauta, betrokken bij de interviews: “De Dutchbatters en hun thuisfront hebben mij hartelijk bij hen thuis of elders in hun woonplaats ontvangen. Alle veteranen zijn open geweest over hoe de Dutchbat-III missie van betekenis is geweest op hun leven. Ze deelden met mij zowel de moeilijke als waardevolle ervaringen van de missie en de nasleep daarvan. Voor het onderzoek is het horen van een verscheidenheid aan ervaringen essentieel. We willen de veteranen voor hun openheid en deelname aan het onderzoek nogmaals hartelijk bedanken.” 

De afgelopen tijd hebben we met meerdere veteranen en leden van het thuisfront gesproken. Deze interviews worden nu uitgewerkt.

 

Reacties vragenlijst 

In het najaar kwamen stapels enveloppen bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum binnen met ingevulde vragenlijsten van het onderzoek Focus op Dutchbat-III. Onderzoeker Joris Haagen geeft toelichting op de respons. 

 

Wat is de respons? 

“Respons betekent het aantal mensen dat de vragenlijst heeft ingevuld. We hebben van 428 veteranen een ingevulde vragenlijst retour ontvangen, digitaal of met de post. Dat is een percentage van 55,9%, omdat we 765 uitnodigingen hebben verstuurd. Het adressenbestand is aangeleverd door Defensie. Vanuit het thuisfront hebben 250 mensen de vragenlijst ingevuld.”

 

Wat vind je van deze cijfers? 

“Wij zijn hartstikke tevreden over deze respons. In vergelijking met soortgelijk onderzoek onder veteranen zie je dat de respons bij dit onderzoek hoger ligt dan wat normaliter het geval is. Het toont de impact van de missie die 25 jaar na dato nog steeds een rol speelt in het leven van veel Dutchbatters, maar ook de grote betrokkenheid van veteranen onderling. Voor sommigen speelt de uitzending geen grote rol meer in hun leven, maar door de vragenlijst in te vullen kunnen ze andere veteranen helpen die worstelen met de gevolgen van een missie.

 

Kun je met deze respons iets zeggen over de hele groep Dutchbatters? 

“Ja, de grote respons draagt in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van betrouwbare uitkomsten. Het hoge responscijfer laat ook zien dat de veteranen en het thuisfront het onderzoek belangrijk vinden.” 

 

Planning: COVID-19

Vanwege het coronavirus kunnen we momenteel helaas geen interviews face-to-face meer afnemen. We werken aan een oplossing hiervoor, maar weten nog niet hoe lang dit gaat duren. Ook de groepsgesprekken, die na de interviews zullen plaatsvinden, moeten noodgedwongen worden uitgesteld. De veteranen en leden van het thuisfront met wie een interview gepland stond, zijn inmiddels persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe situatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het contactpunt Focus op Dutchbat-III: 088-3305512. We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Mailen kan ook: dutchbat-III@arq.org.