Nieuwsbrief 3 Focus op Dutchbat-III

In het najaar van 2019 is het onderzoek Focus op Dutchbat-III van start gegaan. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. 

Het onderzoek in coronatijd

Sinds het voorjaar heeft het coronavirus ons leven drastisch veranderd. Het virus en de maatregelen hebben ook gevolgen voor het onderzoek Focus op Dutchbat-III. Projectleider Ilse Raaijmakers legt uit wat dit voor de planning van het onderzoek betekent.

Wat is de invloed van COVID-19 op het onderzoek?
“We waren volop bezig met interviews afnemen toen de coronacrisis uitbrak. Door de maatregelen was het niet langer mogelijk om veteranen en het thuisfront face-to-face te interviewen. Al snel hadden we in de gaten dat de crisis lang zou gaan duren en we een alternatieve oplossing moesten zoeken, anders zou het onderzoek mogelijk veel vertraging oplopen.”

Wat is er veranderd?
“De interviews hebben we voortgezet via beeldbellen voor wie dat mogelijk was. Voor veel deelnemers bleek dit gelukkig een goed alternatief. Een enkeling hebben we nog gesproken nadat de coronamaatregelen weer waren versoepeld en het weer mogelijk was elkaar te zien. Voor de groepsgesprekken hebben we grote ruimtes gebruikt waarbij iedereen 1,5 meter afstand kon houden.”

Wat betekent dit voor de planning?
“Door corona is alles noodgedwongen een paar maanden uitgesteld. De interviews en groepsgesprekken zijn net afgerond, terwijl het oorspronkelijk de bedoeling was om dit al voor de zomer af te hebben. De onderzoekers zijn nu hard bezig om alle resultaten te verwerken en op te schrijven in het onderzoeksrapport. Dit hopen we eind van het jaar te kunnen afronden.”

 

De groepsgesprekken in Doorn

Eind augustus zijn drie groepen Dutchbatters en het thuisfront uitgenodigd op De Basis in Doorn om mee te doen aan groepsgesprekken. De deelnemers konden nadenken over oplossingsrichtingen voor bestaande wensen en behoeften onder Dutchbat-III veteranen en hun thuisfront. Er was ook de ruimte om stil te staan bij de nasleep van de missie en hun ervaringen van de afgelopen 25 jaar. Thema’s als erkenning, gezondheid, sociale steun en betekenisgeving passeerden de revue.  

Deze groepsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van het onderzoek Focus op Dutchbat-III. Uit de vragenlijsten en de interviews kwamen eerder al zaken naar voren waar veteranen en hun thuisfront behoefte aan zouden hebben. Ook zijn oplossingen aangedragen. Tijdens de groepsgesprekken bediscussieerden de deelnemers deze oplossingsrichtingen. Zijn ze zinvol of juist niet, en waarom precies? De levendige gesprekken zijn vastgelegd door de aanwezige onderzoekers van ARQ. De input van de deelnemers wordt meegenomen in het uiteindelijke onderzoeksrapport.

De onderzoekers willen de deelnemers nogmaals bedanken voor hun tijd en inbreng.