Eric Vermetten

Prof. dr. Eric (H.G.J.M.) Vermetten, Kol.-arts

Eric Vermetten is op 1 september 2013 benoemd tot bijzonder hoogleraar Medisch-biologische en psychiatrische aspecten van psychotrauma’s aan de universiteit van Leiden/LUMC. De leerstoel is ingesteld door ARQ en het Ministerie van Defensie.

Zijn onderzoek is gebaseerd op de aanname dat PTSS een heterogene stoornis is, met verschillende bijdragen van neurobiologische systemen en circuits. Tevens dat longitudinaal cohortonderzoek, meer dan onderzoek met cross-sectionele designs, belangrijk is voor het verkrijgen van kennisdoorbraken. En de aanname dat ook in de psychotraumatologie computerondersteunde technologie de patiënt meer invloed kan geven op therapeutische - en zorgprocessen.

Overige onderzoeksactiviteiten:

  • uitbouwen van kennis op gebied van longitudinale studies, waar mogelijk in internationaal verband, met Defensiepartners in o.a. Canada, Australië en Verengde Staten;
  • validatie van het dissociatieve subtype van PTSS, o.a. in relatie tot perifere hormonale markers;
  • verdiepen van kennis over mogelijkheden tot slaapregistratie tijdens beeldvorming, verdiepen van samenwerking met oa Max Planck Institute of Psychiatry in Duitsland;
  • vervolgen van inzetbaarheid van innovatieve high-end behandelmodules, welke opgestart zijn in samenwerking met resp. MRC Doorn en TU Delft en TU Twente.

Eric Vermetten is als psychiater verbonden aan de MGGZ in Utrecht.
Vanaf 1991 is hij aan verschillende universiteiten verbonden geweest als onderzoeker, o.a. Stanford Univ. California, Yale Univ, New Haven CT, Emory Univ, Atlanta, en studeerde aan de universiteit van Maastricht en volgde meerdere postdoctorale opleidingen. In 2003 promoveerde Eric Vermetten op  Posttraumatic Stress Disorders: Neurobiological Studies in the Aftermath of Traumatic Stress aan de Universiteit van Utrecht. Zijn promotors waren: H.G.J. Westenberg, PhD en R.S. Kahn, MD, PhD; copromotor was J.D. Bremner, MD.