Geert Smid

Prof. dr. Geert E. Smid

Geert Smid is sinds 1 maart 2019 bijzonder hoogleraar Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Met deze leerstoel wil hij een bijdrage te leveren aan een integrale zorgketen voor traumatische rouw, waarbij voorlichting, preventie, diagnostiek, begeleiding en behandeling beter toegankelijk worden voor nabestaanden na traumatisch verlies.  

Geert Smid is als psychiater en plaatsvervangend opleider verbonden aan Stichting Centrum ‘45, psychotraumatherapeut Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) en supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). In 2011 promoveerde hij op het proefschrift Deconstructie van uitgestelde posttraumatische stressstoornis (PTSS). Hij publiceerde over het vóórkomen, de diagnostiek en de behandeling van PTSS en traumatische rouw alsmede over stress sensibilisatie. Zijn huidige onderzoek over PTSS en traumatische rouw richt zich op betekenisgeving, epidemiologische en culturele aspecten, diagnose, preventie en behandeling.