Ismee Tames

Prof. dr. Ismee M. Tames

Ter gelegenheid van haar zeventigjarig bestaan heeft Stichting 1940-1945 in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel ingesteld. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging wordt geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Per 1 juli 2015 is dr. Ismee Tames de hoogleraar op deze leerstoel. Daarnaast is zij als directeur onderzoek verbonden aan het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Op dinsdag 17 mei 2016 spreekt Ismee Tames haar oratie uit: Overgrenzen: liminaliteit en de ervaring van verzet.
 

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 is al tijdens de oorlog ontstaan toen vertegenwoordigers van een groot aantal verzetsorganisaties gezamenlijk het initiatief namen om de invalide geworden verzetsdeelnemers en de gezinnen van de overleden verzetsdeelnemers ook na de bevrijding te blijven ondersteunen. Zij zagen dit als hun ‘ereschuld’. Met dat doel werd Stichting 1940-1945 opgericht. 70 jaar later is de Stichting nog steeds actief en helpt zij ook vervolgingsslachtoffers en burger-oorlogsslachtoffers.

Over de leerstoel

Nu de doelgroep van de Stichting kleiner wordt, heeft de Stichting besloten het gedachtegoed in stand te houden en te verspreiden. Het doel van de leerstoel is om de herinnering levend te houden aan zowel verzet, vervolging en geweld tegen burgers in de jaren 1940-1945 als aan de wijze waarop Stichting 1940-1945 invulling heeft gegeven aan de ‘ereschuld’ en bijzondere solidariteit. Dit gebeurt enerzijds door wetenschappelijk onderzoek en anderzijds door het versterken van het maatschappelijk bewustzijn inzake vervolging en verzet.

Dr. Ismee Tames

Dr. Ismee Tames (1976) is directeur onderzoek bij het NIOD. Ze is afgestudeerd als politicoloog en historicus aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als sociaal-economisch onderzoeker bij NYFER, Forum for Economic Research om daarna aan het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift te schrijven over oorlog, identiteit en neutraliteit in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog (2006).

Bij het NIOD werkte zij aan verschillende projecten en programma’s waarin telkens de oorlogservaring en de lange termijneffecten daarvan centraal stonden. De ingewikkelde maatschappelijke thema’s na de oorlog bracht zij in beeld en benoemde zij onder andere in studies als Besmette Jeugd (2009) en Doorn in het vlees (2013).

Tames’ voornaamste velden van interesse zijn de gevolgen van oorlog en bezetting voor samenlevingen, de ervaring van oorlog, processen van in- en uitsluiting, gedrag en keuzes van mensen in tijden van oorlog en de rol van verwachtingen en ervaringen.