Ismee Tames

Prof. dr. Ismee M. Tames

Ter gelegenheid van haar zeventigjarig bestaan heeft Stichting 1940-1945 in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel ingesteld. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging is geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

Ismee Tames is programmaleider War & Society aan het NIOD, Instituut voor Oorlogs-, Holocaust en Genocide Studies in Amsterdam en sinds 1 juli 2015 ARQ / Stichting 1940-1945 Bijzonder hoogleraar Geschiedenis en Betekenis van Verzet tegen Oorlog en Onderdrukking aan de Universiteit Utrecht. Op dinsdag 17 mei 2016 sprak Ismee Tames haar oratie uit: Overgrenzen: liminaliteit en de ervaring van verzet.

Haar onderzoeksinteresse gaat uit naar hoe mensen en hun samenlevingen omgaan met oorlog en massaal geweld: hun verwachtingen, ervaringen en emoties. Ze maakt hierbij gebruik van benaderingen uit de transnationale en micro geschiedenis en combineert deze met methoden uit de sociale wetenschappen en digital humanities.

Haar lopende onderzoek betreft onder andere projecten over mensen in ‘transnationaal verzet’ (met prof. Robert Gildea, Oxford University), vluchtelingencrises en gedwongen migratie (met prof. Christoph Rass, University of Osnabrück en dr. Henning Borggreafe, International Tracing Service), radicalisering van oorlog (met prof. Maartje Abbenhuis, University of Auckland).

Eerder publiceerde ze over verzet, collaboratie, kinderen in oorlog, naoorlogse samenlevingen, neutraliteit en totale oorlog, processen van integratie en uitsluiting.

 

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 is al tijdens de oorlog ontstaan toen vertegenwoordigers van een groot aantal verzetsorganisaties gezamenlijk het initiatief namen om de invalide geworden verzetsdeelnemers en de gezinnen van de overleden verzetsdeelnemers ook na de bevrijding te blijven ondersteunen. Zij zagen dit als hun ‘ereschuld’. Met dat doel werd Stichting 1940-1945 opgericht. 

Over de leerstoel

Nu de doelgroep van de Stichting kleiner wordt, heeft de Stichting besloten het gedachtegoed in stand te houden en te verspreiden. Het doel van de leerstoel is om de herinnering levend te houden aan zowel verzet, vervolging en geweld tegen burgers in de jaren 1940-1945 als aan de wijze waarop Stichting 1940-1945 invulling heeft gegeven aan de ‘ereschuld’ en bijzondere solidariteit. Dit gebeurt enerzijds door wetenschappelijk onderzoek en anderzijds door het versterken van het maatschappelijk bewustzijn inzake vervolging en verzet.