Rolf Kleber

Em. prof. dr. Rolf J. Kleber

Rolf J. Kleber is emeritus hoogleraar Psychotraumatologie aan de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht en emeritus kernhoogleraar / voormalig hoofd Onderzoek van Arq. Hij heeft cultuur- en godsdienstpsychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen gestudeerd en is gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is gezondheidszorgpsycholoog (BIG register) en supervisor Psychodiagnostiek (NIP register). Hij is werkzaam geweest bij de University of California, Irvine, de Radboud Universiteit Nijmegen, het Nederlands Instituut van Psychologen, het Instituut voor Psychotrauma (dat hij samen met Danny Brom in de jaren tachtig heeft opgericht) en de Universiteit Wageningen. Van 1998 tot 2005 was hij bijzonder hoogleraar Psychotraumatologie aan de Universiteit van Tilburg

Rolf Kleber verrichtte en superviseerde onderzoeken naar onder meer de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, traumatische ervaringen in de werksituatie, de gevolgen van rampen, de effectiviteit van psychotherapie van traumagerelateerde stoornissen, en de gezondheid van vluchtelingen en allochtonen in Nederland en andere landen. Hij was supervisor van het GGZ onderdeel van het gezondheidsonderzoek van de getroffenen van de Enschedese vuurwerkramp. Hij verzorgt onderwijs in de psychotraumatologie, klinische psychologie, persoonlijkheidsleer en cultuurpsychologie. Tot 2014 was hij coördinator van de masteropleiding Klinische en Gezondheidspsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij is adviseur over gevolgen en verwerking van schokkende gebeurtenissen en (nood)hulpverlening. Op uitnodiging van onder meer Artsen zonder Grenzen was hij in de jaren negentig actief in `Mental health programs' in het door oorlogsgeweld geteisterde Bosnië-Herzegovina en andere door calamiteiten getroffen gebieden.

Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Stuurgroepen Zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen en Generieke Module Diversiteit. Hij begeleidt voorts een team van promovendi. In de afgelopen jaren was hij al promotor van een twintigtal promotietrajecten van psychologen en psychiaters. Prof Kleber heeft vele wetenschappelijke en professionele artikelen (ruim 225) en boeken (12) gepubliceerd over stress, traumaverwerking en cross-culturele psychologie.

 

Aan de leerstoel gekoppelde promotietrajecten:

 1. Drs. Joris Haagen (psycholoog, promovendus Universiteit Utrecht). Predictors of treatment outcome among Dutch veterans. Verwachte promotiedatum: najaar 2016, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber. Co-promotor: dr J. Knipscheer (UU).
 1. Drs. Marieke Sleijpen (psychologe, promovenda Universiteit Utrecht). Trauma and resilience in adolescent refugees. Verwachte promotiedatum: najaar 2016, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber. Co-promotores: dr T. Mooren (Centrum ’45) en dr. H. Boeije (UU).
   
 2. Drs. Hans Rohlof (psychiater, Centrum ‘45). Cultural diagnostics with a special focus on traumatised refugees. Verwachte promotiedatum: begin 2017, UU. Promotor: Prof. dr. Rolf J. Kleber. Co-promotor: Dr. J.W. Knipscheer.
 1. Drs. Aida M. dos Santos Dias (klinisch psychologe, Universidade de Coimbra en UU). Childhood Trauma and Psychopathology in Adults – a study of Portuguese war veterans offspring and the application of the Delphi method. Verwachte promotiedatum: begin 2017, UU. Promotor: Prof. dr. Rolf J. Kleber. Co-promotor: Dr. T. Mooren.
 1. Drs. Nadine van Westrhenen (psychologe, University of Johannesburg, Zuid-Afrika). Addressing child trauma through creative expressive arts therapy. Planning promotie: medio 2017, UU. Promotores: Prof. dr. R.J. Kleber (UU). Co-promotor: Dr E. Fritz (UoJ, Zuid-Afrika).
 1. Drs. Lieke Heesink (neuropsychologe, Onderzoekscentrum MGGZ Utrecht). Military Aggression Regulation Study. Verwachte promotiedatum: voorjaar 2017, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber & Prof. Dr. J. van Honk (UU). Co-promotores: Dr. E. Geuze.
 1. Drs. Juul Gouweloos (psychologe, Impact en promovendus UU). Psychosociale ondersteuning in de acute fase na schokkende gebeurtenissen: Interventies voor hulpverleners en burgers. Planning promotie: 2017, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber en Prof. Dr. P.A. Boelen. Co-promotor: Dr.H. te Brake.
 1. Drs. Jeannette Lely (psychologe werkzaam bij Stichting Centrum ‘45). Naar een betere traumabehandeling voor ouderen: van vergelijkend onderzoek tot concrete toepassing. Verwachte promotiedatum: eind 2017, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber & Prof. dr. Jan van de Bout (UU). Co-promotor: Dr. J.W. Knipscheer.
 1. Drs. Ruud Jongedijk (psychiater, Stichting Centrum ‘45). De complexe gevolgen van complexe psychotraumatische ervaringen: meer dan PTSS alleen? Verwachte promotiedatum: 2018, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber en Prof. Dr. P.A. Boelen (UU). Co-promotor: Dr. J.W. Knipscheer.
 1. Drs. Naomi van Damme (psychologe, België). Development of a culture sensitive program to promote resilience among Haitian disaster-affected children. Research project in collaboration with University of Miami and Katholieke Universiteit Leuven. Planning promotie: 2018, UU. Promotores: Prof.dr R.J. Kleber. Co-promotor: Dr. R. Lindauer.
 1. Drs. Patricia Dashorst (psychiater, Centrum ’45). Characteristics of secondary intrusions in offspring of Second War survivors. Verwachte promotiedatum: 2018, RUG. Promotores: Prof. dr. P. de Jong (Rijksuniversiteit Groningen) en Prof. dr. R.J. Kleber. Copromotores: dr. R. Huntjens (RUG) en dr. T. Mooren.
 1. Drs. Manik Djelantik (psychiater werkzaam bij Stichting Centrum ’45 en het UMCU). Traumatische rouw. Planning promotie: 2019, UU. Promotor: Prof. dr. P. Boelen en Prof. dr. R.J. Kleber (UU). Co-promotor: Dr. G. Smid.
 1. Drs. Anke Lahuis (psychiater, Equator Foundation). De behandeling van ongedocumenteerde asielzoekers met PTSS. Planning promotie: 2020, UU. Promotor: Prof. dr. R.J. Kleber (UU) en Prof. dr. R. Reis (UvA en UL). Co-promotor: Dr. P. Scholte.