Instrumenten

De hieronder genoemde instrumenten zijn ontwikkeld door onderzoekers die verbonden zijn of waren aan ARQ of aan een van de partners in ARQ:

AMA tools

AMA tools: vragenlijsten voor jonge minderjarige asielzoekers en vluchtelingenwaarmee in kaart gebracht worden: algemene psychische klachten, aantal meegemaakte ingrijpende gebeurtenissen, posttraumatische stress reacties, adaptatie en toekomstperspectief en behoefte aan en ervaring met de geestelijke gezondheidszorg Nederland. De vragenlijsten zijn in meerdere talen beschikbaar en worden gratis ter beschikking gesteld aan professionals. U wordt gevraagd zich te registreren.

Back on Track

Back on Track:  behandeling van reisfobie bij asielzoekers. Bedoeld voor de behandeling van vluchtelingen die problemen hebben met het reizen in trein of bus en deze problemen willen overwinnen. Back on Track bestaat uit een instructieboek, een werkboek en diverse films.

Lowlands Acculturatie Scale (LAS)

De Lowlands Acculturatie Scale (LAS) is een instrument voor de beoordeling van aanpassing aan de actuele culturele omstandigheden. Het kan gebruikt worden bij mensen met verschillende etnische achtergronden die in Nederland wonen. De items weerspiegelen dagelijkse leefomstandigheden, alsmede aspecten van concreet gedrag, normen en waarden. De LAS wordt gratis ter beschikking gesteld aan professionals. Studenten kunnen de aanvraag doen via hun hoogleraar. Aanvragen

Meaning of War Scale (MWS)

De Meaning of War Scale (MWS) meet de betekenisgeving na schokkende gebeurtenissen zoals oorlog en geweld. Het richt zich op (wan)vertrouwen, vervreemding, persoonlijke groei, controle, hoop, religie en algemene betekenisgeving. De MWS wordt gratis ter beschikking gesteld aan professionals. Studenten kunnen de aanvraag doen via hun hoogleraar. Aanvragen