Hans te Brake

 

Hans te Brake is senior beleidsadviseur bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises, het landelijk kennis- en adviescentrum psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. Hans coördineert de ontwikkellijn Veerkracht en Organisatie. Uitgangspunt is dat een optimale kwaliteit van psychosociale hulpverlening samenhangt met een maximaal gebruik van de veerkracht van de individuele getroffene binnen zijn sociale omgeving. Dit geldt ook voor de organisatie waarin het individu zich beweegt, met name als het gaat om hoog-risico beroepen als politie, brandweer, ambulance en defensie. Projecten waar Hans bij betrokken is richten zich op (1) het begrijpen, benutten en ondersteunen van veerkracht; (2) het signaleren wanneer de veerkracht ontoereikend is;  en (3) tijdig doorgeleiden naar professionele ondersteuning indien nodig. Hans studeerde sociale psychologie aan de Universiteit van Amsterdam  en promoveerde op zijn proefschrift getiteld 'Burnout and job engagement in dentistry'. Daarna werkte hij enige jaren als onderzoeker bij NIVEL. Sinds 2007 is hij werkzaam bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.