Jeannette Lely

 

Jeannette Lely is psychotherapeut en onderzoeker bij ARQ Centrum ’45 / ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Zij studeerde klinische en gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden (cum laude). Als behandelaar was zij sinds 2000 betrokken bij de behandeling van patients met traumatische oorlogservaringen. Tweemaal ging zij als trainer van psychosociale vaardigheden op een missie van Artsen zonder Grenzen: naar Sri Lanka and DR Congo. As onderzoeker werkt zij  aan haar promotieproject “Naar een betere traumabehandeling voor ouderen: van vergelijkend onderzoek tot concrete toepassing”. In dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek worden de effecten van Narrative Exposure Therapy en Present Centered Therapy vergeleken. Het onderzoek is een gezamenlijk project van Universiteit Utrecht en Arq Psychotrauma Expert Groep. Promotores zijn prof. dr. R.J. Kleber en prof. dr. J. van den Bout. Het project wordt gefinancierd door Fonds Nuts Ohra en ARQ Centrum ‘45.