Jetske van Heemstra

 

Jetske van Heemstra is psycholoog en socioloog. Per 1 augustus 2016 is haar promotie-onderzoek naar herstel ondersteunende zorg van start gegaan. Herstel ondersteunende zorg richt zich op het welbevinden van patiënten, waarbij naast klinisch herstel ook expliciet aandacht wordt gegeven aan maatschappelijk en persoonlijk herstel. Leidend daarbij is het vinden van nieuwe doelen en betekenis in het leven waardoor iemand, ondanks de beperkingen die psychische klachten met zich meebrengen, een hoopvol en zinvol leven kan leiden (Anthony, 1993).

Het onderzoek richt zich op de 1) toepasbaarheid en 2) effectiviteit van gepersonaliseerde herstel ondersteunende zorg bij complexe en chronische PTSS. Uitgangspunten daarbij zijn het systematiseren van maatwerk en zoveel mogelijk krachtgericht werken.

Deze studie zal worden uitgevoerd bij verschillende doelgroepen binnen ARQ (vluchtelingen, veteranen, anderszins complex getraumatiseerden). Haar promotietraject wordt begeleid door Prof. Dr Claudi Bockting (ARQ en Universiteit Utrecht) als promotor en psychiater Dr Pim Scholte als co-promotor.