Joris Haagen

Dr. Joris Haagen (1981) is psycholoog, senior beleidsadviseur en onderzoeker bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises.

Hij is een van de coördinatoren van de research track Rampen en Crises. Joris is daarnaast werkzaam als beleidsadviseur voor het Nederlands Veteraneninstituut vanuit portefeuille Onderzoek. Joris voert sinds 2009 bij ARQ onderzoek uit naar de psychosociale weerslag na rampen en crises onder getroffenen, voormalige militairen (post-actieve veteranen), zorgmedewerkers en humanitaire hulpverleners. Waaronder de ontwikkeling van een empowermentmethodiek voor gemartelden, voorspellend behandelonderzoek bij veteranen met posttraumatische stressstoornis (PTSS), etnografisch onderzoek naar de leefwereld van veteranen met uitzendgerelateerde klachten en hun partners, onderzoek naar de impact van COVID-19 (maatregelen) op zorgmedewerkers en de uitvaartbranche, onderzoek naar de weerslag van uitzendingen onder humanitaire noodhulpverleners van Artsen zonder Grenzen, en onderzoek naar het voorkomen van traumatische bevallingen.

Joris Haagen is gepromoveerd in 2016 aan de Universiteit Utrecht onder de leerstoel van prof. dr. R.J. Kleber (hoogleraar Psychotraumatologie), in samenwerking met ARQ Centrum'45. Sinds 2021 is Joris Penningmeester van de Vereniging voor Psychotrauma (NtVP).

 

Onderzoek

Het identificeren van voorspellers van behandelsucces, -uitval en -opkomst bij veteranen met PTSS