Jurriaan Jacobs

 

Jurriaan is junior beleidsadviseur en promovendus en werkt sinds 2014 Stichting Impact. Hij is betrokken bij projecten zoals het agressiehanteringsproject dat Impact samen met IVP en eVPT uitvoert. Ook werkt hij aan een uitgebreide meta-synthese van psychosociale ondersteuning in Nederland sinds de Bijlmermeerramp. Daarnaast is hij betrokken bij de ondersteuning van onderzoek naar TCO en BOT teams. Zijn promotieonderzoek bij de Utrechtse School voor Bestuur en Organisatie (USBO, UU) richt zich op professionaliteit in de acute en nafase van rampen en crises. Hij kijkt daarbij specifiek naar kwaliteitsmanagementvraagstukken en toenemende complexiteit in het psychosociale domein. In 2015 heeft Jurriaan de onderzoeksmaster Research in Public Administration and Organizational Science afgerond. Hij studeerde af op interprofessionele samenwerking in het transnationale domein bij het Nederlandse Urban Search and Rescue team.