Manik Djelantik

Manik Djelantik werkt als arts-onderzoeker bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en ARQ Centrum'45. Tevens zit zij in de laatste fase van de psychiatrie opleiding bij het UMC Utrecht en is ze verbonden als promovendus bij de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit Utrecht. Haar onderzoek richt zich op de meting, theorie en behandeling van traumatische rouw - de combinatie van persisterende complexe rouwstoornis, posttraumatische stress en depressie in de nasleep van traumatische verliezen.

Dit doet zij middels epidemiologisch onderzoek en het opzetten van een cohort studie waar mensen na een verlies worden gevolgd in de tijd. Zij ontwikkelt een screeningstool om nabestaanden vroeg te screenen op traumatische rouw klachten.

Zij is tevens betrokken bij de ontwikkeling en eerste studies naar de nieuwe behandeling Beknopte Eclectische Psychotherapie - Traumatische Rouw (BEP-TR). Deze behandeling richt zich op de combinatie van post traumatische rouw en de complexe rouwstoornis. Epidemiologie en perspectieven op de (behandeling van) co-morbiditeit van psychiatrische stoornissen hebben haar speciale belangstelling.

Zij is daarnaast psychotraumatherapeut van de NTVP en voert trauma behandelingen uit bij verschillende doelgroepen (nabestaanden, veteranen, vluchtelingen en ongedocumenteerden), heeft een workshop ontwikkeld over medisch ethische dilemma’s rond de zorg voor ongedocumenteerden en is als International Advisor verbonden aan de Udayana Universiteit Bali, Indonesie, waar ze betrokken is bij een onderzoek naar het voorkomen van persisterende complexe rouwstoornis, post traumatische stress en depressie en de culturele en sociale correlaten hiervan bij nabestaanden van verkeersdoden. 
In 2019 was zij verbonden aan de Harvard Universiteit, Massachusetts General Hospital, departement Psychiatrie, als visiting researcher.