Michel Dückers

Michel Dückers is programmaleider rampen en milieudreigingen bij het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) en programmacoördinator rampen en crises bij ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises. Zijn onderzoek richt zich op gezondheidseffecten en de kwaliteit van nazorg bij rampen. Michel benadert dit kennisdomein, waarvan de wortels terugvoeren naar met name de epidemiologie en geestelijke gezondheidszorg, vanuit een interdisciplinaire insteek die naast de traditionele disciplines ook de bestuurs- en organisatiekunde en implementatiewetenschappen bestrijkt. Hij oriënteert zich daarbij op meerdere thema’s en de samenhang daartussen: gevolgen van rampen voor mens en samenleving; bestuur, organisatie en uitkomsten van ondersteuning en zorg; kwetsbaarheid van gemeenschappen en samenlevingen. Na zijn studie bestuurskunde (Universiteit Twente) is Michel gepromoveerd op onderzoek naar beleidsinvloeden op organisatieverandering binnen de zorg (Universiteit Utrecht) en de relativiteit van de mentale gezondheidseffecten van rampen (Universiteit Innsbruck). Michel Dückers publiceert en presenteert regelmatig nationaal en internationaal.