Michel Dückers

Prof. dr. Michel L.A. Dückers

Op 1 december 2020 is Michel Dückers benoemd als bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. De leerstoel is ingesteld door de universiteit in samenwerking met ARQ Nationaal Psychotraumacentrum, Instituut Fysieke Veiligheid, Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Met de leerstoel wil Michel een bijdrage leveren aan theorievorming, onderzoek, onderwijs en kennisverspreiding over gedachten, gevoelens en gedrag van mensen rondom dreigingen en crises. Twee focusgebieden staan hierbij centraal: 

  1. Veiligheids- en gezondheidsgevolgen van blootstelling aan rampen, crises, verstoringen en andere omgevingsdreigingen. 
  2. De optimale aanpak van deze gevolgen vanuit overheden, bedrijven, maatschappelijk middenveld en burgers voor, tijdens en na de blootstelling/crisis. 

Naast zijn verbondenheid aan ARQ is Michel programmaleider Rampen en Milieudreigingen bij het Nivel. Hij adviseert en ondersteunt nationale en lokale overheden bij calamiteiten. Michel is gasthoogleraar bij Universiteit Innsbruck en coördineert de onderwijsmodule Disaster Mental Health bij de European Master in Disaster Medicine (EMDM). Na zijn studie bestuurskunde (Universiteit Twente) promoveerde hij op onderzoek naar beleidsinvloeden op organisatieverandering binnen de zorg (Universiteit Utrecht) en de relativiteit van de mentale gezondheidseffecten van rampen (Universiteit Innsbruck, habilitatie).