Research tracks

Arq richt zich met haar wetenschappelijke activiteiten op zowel het individu, organisatie/beleid als de maatschappij en heeft in dat kader vijf brede programma's. Onder elk programma vallen diverse projecten. Als deze projecten sterk met elkaar verbonden zijn noemen we het een research track. Een research track is een verzameling van projecten met een specifiek thema en een coördinator.

Programma Maatschappij (Prof. dr. Ismee Tames)

 • Oorlog, samenleving en emoties   - Ilse Raaijmakers - Ismee Tames

Programma Organisatie en beleid (Prof. dr. Miranda Olff)

 • Veerkracht en organisatie- Hans te Brake - Miranda Olff
 • Rampen en crises/Nafase- Michel Duckers - Miranda Olff

Programma Screening en diagnostiek (Prof. dr. Eric Vermetten)

 • Screening & diagnostiek - Manon Boeschoten - Eric Vermetten

Programma Behandeling (Prof. dr. Paul Boelen)

 • Evidence based behandeling - Mirjam Mink-Nijdam - Miranda Olff
 • Verstoorde rouw - Geert Smid - Paul Boelen
 • Kind, gezin & trauma - Trudy Mooren  - Paul Boelen
 • Diversiteit en trauma - Jeroen Knipscheer - Paul Boelen   
 • Psychofarmaca en trauma - Nog niet ingevuld - Eric Vermetten

Programma personalisatie en multimodale interventies

 • Co-morbiditeit - Nog niet ingevuld  -
 • Complex trauma/Chroniciteit - Jackie June ter Heide - Eric Vermetten
 • Global Mental Health - Nog niet ingevuld -