Historie

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is eind 2007 opgericht, initiatiefnemer was ARQ Centrum '45 (voorheen Stichting Centrum ’45). ARQ Centrum '45 voelde de maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zorgen dat de samenwerking rondom het thema psychotrauma(zorg) werd versterkt en heeft daartoe het initiatief genomen.

In de loop van de daaropvolgende jaren is de groep uitgebreid en kan het beste omschreven worden als een groep van organisaties die zich bezighoudt met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en het specialisme psychotrauma.

Fusies

ARQ Centrum ’45 ging in 2005 een bestuurlijke fusie aan met Stichting 1940-1945.
Samen met het Instituut voor Psychotrauma bv werd de Stichting KTP (kennis en toepassing psychotraumatologie) opgericht met als doel de instelling van een gezamenlijke leerstoel. In 2006 werd het  PDC (Psychotrauma Diagnose Centrum)  opgericht. Ook werd meegewerkt aan de oprichting van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP). Centraal stond het samenbrengen van expertise over psychotrauma.

Holding Stichting ARQ

In 2007 bleek een duidelijke structuur nodig en werd de holding Stichting ARQ opgericht. Het Instituut voor Psychotrauma (IVP) werd onderdeel van ARQ. In 2009 sloten Antares Foundation (tot 2012) en Equator Foundation zich aan. De Politiepoli van het AMC werd onderdeel van het PDC. Vervolgens werd in 2010 Echoes Online opgericht en in 2011 werden War Trauma Foundation, Stichting Cogis en Stichting Impact partner in ARQ. Per 1 januari 2014 is Stichting Pelita partner in ARQ geworden.

Twee rollen voor Stichting ARQ

Door de samenwerking in ARQ worden nieuwe wetenschappelijke inzichten beter toegepast in preventieve en curatieve zin. Het is in het belang van de maatschappij dat de kennis rond schokkende gebeurtenissen en psychotraumazorg optimaal wordt doorontwikkeld, vastgelegd en gedeeld.
Stichting ARQ heeft hierin twee verschillende rollen:

  1. ARQ brengt alle specialismen van de aangesloten partners samen, faciliteert deze en legt waar mogelijk nieuwe connecties.
     
  2. ARQ treedt op als initiator, regisseur en aanjager van het maatschappelijk discours over de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma voor individu en samenleving.