Nieuws

28 September 2015

Om de kwaliteit van de psychotraumazorg in Nederland verder te verbeteren en samen te werken aan innovaties op dit terrein is vrijdag 18 september Netwerk Psychotrauma Nederland (NPN) opgericht.

10 augustus 2015

Op 16 september was de startconferentie van de landelijke Zorgstandaard psychotrauma.

3 augustus 2015

War Trauma Foundation, Stichting Centrum '45, Equator Foundation en het PDC, partners in Arq, hebben een nieuwe directie.

29 juni 2015

Ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van Stichting 1940-1945 stelt de Stichting in samenwerking met de Universiteit Utrecht een bijzondere leerstoel in. Deze leerstoel met de naam Stichting 1940-1945: geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging wordt geplaatst in het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht.

15 juni 2015

Begin juni ontving Trudy Mooren, klinisch psycholoog bij Stichting Centrum '45, de Jaap Christoffelspenning voor haar werk met gezinnen.

19 maart 2015

Op vrijdag 20 maart 2015 heeft Arq Psychotrauma Expert Groep de informatieportal www.psychotraumanet.org gelanceerd.

1 September 2014

Het jaarverslag van Arq Psychotrauma Expert Groep is verschenen

11 juni 2014

Op vrijdag 23 mei 2014 aanvaardde prof. dr. kol-arts H.G.J.M. (Eric) Vermetten met het uitspreken van zijn oratie het ambt van bijzonder hoogleraar op het gebied van de Medisch-biologische en Psychiatrische Aspecten van Psychotrauma's aan de Universiteit van Leiden.

Pages