Nieuws

10 September 2018

Tussen 10 en 12 september 2018 vormt Arq Psychotrauma Expert Groep het decor voor de eerste meeting tussen Europese PhD-studenten in psychotrauma. Deze bijeenkomst is tot stand gekomen dankzij de samenwerking tussen een aantal vooraanstaande Europese instellingen op het gebied van psychotrauma.

6 September 2018

Vandaag verschijnt het boek Cameraman onder de Nazi’s; het ongelooflijke verhaal  van een dwangarbeider van historicus Wim D. Visser. Het eerste exemplaar van zijn boek wordt vandaag tijdens het symposium Schokkende ervaringen en pseudo-herinneringen uitgereikt. Dit symposium is georganiseerd door Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld.

 

31 augustus 2018

Per 1 september jongstleden is drs. Gerdy van Bellen benoemd tot lid van de raad van bestuur bedrijfsvoering van Arq Psychotrauma Expert Groep. Samen met Jan-Wilke Reerds en Ate Osinga vormt zij de raad van bestuur. 

21 juni 2018

Centrum '45, partner in Arq, heeft samen met vijf andere trauma experts in Nederland het platform www.traumaexperts.nl opgericht om professionals en direct betrokkenen bij kinderen en jongeren met trauma te helpen bij het op tijd herkennen van trauma en het doorverwijzen naar de juiste hulp.

18 juni 2018

NRC publiceert vandaag een mooi artikel over het innovatieve onderzoek van Arq: MDMA ondersteunde psychotherapie.

1 mei 2018

Schatbewaarders van verhalen van oorlog en verzet. Ieder graf vertegenwoordigt een verhaal van een militair, een verzetsstrijder of burgerslachtoffer. Zoals het verhaal van Walraven van Hall, een bankier die tienduizenden onderduikers, verzetsmensen en stakers van geld voorzag.

30 april 2018

Meningen over mensenrechten, racisme, democratie, verzet en huidige conflicten en oorlogen worden beïnvloed door wat men weet over de Tweede Wereldoorlog. 76 procent van de Nederlanders vindt dat we kunnen leren van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is daarmee nog steeds een moreel ijkpunt.

6 april 2018

'Het kabinet stáát voor de vertegenwoordigers van onze democratie. Het is onacceptabel als deze politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders) in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Namens minister Ollongren is daarom door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle partners uit het veld de Intentieverklaring ondertekend dat de officiële start van het Netwerk Weerbaar Bestuur markeert. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.'

30 maart 2018

Psychiaters Aram Hasan – werkzaam bij Centrum ’45 - en Glenn Helberg bepleiten in een artikel op de website van OneWorld een andere kijk op nieuwkomers: niet met een westerse bril, maar vanuit hun eigen behoeften.

Pages