Nieuws

30 april 2018

Meningen over mensenrechten, racisme, democratie, verzet en huidige conflicten en oorlogen worden beïnvloed door wat men weet over de Tweede Wereldoorlog. 76 procent van de Nederlanders vindt dat we kunnen leren van de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog is daarmee nog steeds een moreel ijkpunt.

6 april 2018

'Het kabinet stáát voor de vertegenwoordigers van onze democratie. Het is onacceptabel als deze politieke ambtsdragers (zoals burgemeesters, raadsleden en wethouders) in het vervullen van hun publieke taak te maken krijgen met bedreigingen, intimidatie, integriteitsschendingen en verbaal of fysiek geweld. Zeker als dit bewust of onbewust hun besluitvorming dreigt te beïnvloeden. Namens minister Ollongren is daarom door Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met alle partners uit het veld de Intentieverklaring ondertekend dat de officiële start van het Netwerk Weerbaar Bestuur markeert. Het netwerk spant zich onder meer met trainingen en ondersteuning in voor een weerbaar bestuur waar politieke ambtsdragers hun functie veilig en integer kunnen uitoefenen.'

30 maart 2018

Psychiaters Aram Hasan – werkzaam bij Centrum ’45 - en Glenn Helberg bepleiten in een artikel op de website van OneWorld een andere kijk op nieuwkomers: niet met een westerse bril, maar vanuit hun eigen behoeften.

7 februari 2018

De Universiteit voor Humanistiek en Arq ondertekenden gisteren een intentieverklaring tot samenwerking met betrekking tot onderzoek, opvang/zorg en onderwijs op het gebied van psychotrauma, verlies en rouw na rampen, geweld en gedwongen migratie. Daarnaast is de intentie uitgesproken om een gezamenlijke, bijzondere leerstoel “Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld” te gaan vormen.

7 februari 2018

Zaterdag 3 februari publiceerde Volkskrant naar aanleiding van een interview met Arq hoogleraar Eric Vermetten bijgaand artikel Nederlandse veteranen gaan 'partydrug' mdma testen tegen trauma's.  

2 januari 2018

Per 1 januari jongstleden is drs. Ate Osinga benoemd tot lid van de raad van bestuur financiën van Arq Psychotrauma Expert Groep. Samen met Jan-Wilke Reerds vormt hij de raad van bestuur. 

8 november 2017

'Angst dat je ieder moment op een mijn kan lopen of dat je op een bermbom kan rijden, slapeloosheid, nachtmerries en stemmingswisselingen. Allemaal symptomen van PTSS, Post Traumatische Stress Stoornis. 3 tot 4 % van de militairen die in conflictgebieden hebben gediend lijden eraan.' Centrum '45 ontwikkelt hiervoor een veelbelovende innovatieve behandeling: 3MDR. 

7 november 2017

In verband met de realisatie van nieuwbouw en uitbreiding van de raad van bestuur zoekt Arq Psychotrauma Expert Groep een lid raad van bestuur bedrijfsvoering.  

6 October 2017

E-Mence biedt vanaf vandaag vliegangst therapie aan met behulp van virtual reality. De behandeling vindt plaats in het nieuwe e-lab van E-Mence in Diemen en bestaat uit vier sessies, waarbij virtueel vliegen gecombineerd wordt met gesprekken. De combinatie van virtueel vliegen en gesprekken zorgt ervoor dat de behandelaar samen met cliënt tot de kern van de angst kan doordringen en de deelnemer daardoor blijvend van zijn vliegangst af kan komen.

25 augustus 2017

Het in 2014 opgezette Informatie- en Verwijscentrum Vliegramp Oekraïne (IVC) voorzag grotendeels in de vooraf gestelde doelstellingen. Dat volgt uit een uitgebreide evaluatie onder gebruikers en betrokken partijen door Stichting Impact, welke recent openbaar is gemaakt.

Pages