Stichting Vrienden van ARQ

Stichting Vrienden van ARQ ondersteunt ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum met activiteiten die bijdragen aan het voorkomen van nadelige effecten van schokkende gebeurtenissen op de gezondheid. Waar nodig levert ARQ effectieve opvang en (na)zorg. Zowel in Nederland als in het buitenland.

Veerkracht en zelfredzaamheid

De Vrienden van ARQ richten zich met name op de meest kwetsbare mensen die herstellende zijn van een (gewelds)trauma. Zo helpt ARQ slachtoffers van seksuele uitbuiting door mensenhandel en vluchtelingen zodat zij op eigen kracht een plek vinden in onze maatschappij en hun leven weer op kunnen pakken.

Op basis van veerkracht en zelfredzaamheid worden diverse projecten in samenwerking met de Vrienden van ARQ opgezet.

Bijvoorbeeld, praktische ondersteuning bieden bij een werkervarings- of opleidingstraject. En ook middelen ter beschikking stellen als dit past binnen de behandeling: een paar sportschoenen zodat iemand kan gaan hardlopen.

In het buitenland gaat het om slachtoffers in (voormalige) oorlogs- en conflictgebieden, zoals DR Congo, Soedan en de Palestijnse gebieden. En wij helpen ook kwetsbare mensen in vluchtelingenkampen. Zo steunen de Vrienden van ARQ een project voor psychosociale hulp aan Syrische vluchtelingen.

Onderzoek

Met onderzoek verbeteren ARQ en haar partners de opvang en nazorg van getraumatiseerde mensen. In samenwerking met universiteiten in binnen- en buitenland voert ARQ diverse wetenschappelijke onderzoeken uit. Deze onderzoeken worden gekoppeld aan praktische behandeltrajecten. Het delen van kennis en het opleiden en trainen van professionals in Nederland en in het buitenland is nauw aan dit onderzoek verbonden.

De Vrienden van ARQ helpen wanneer extra financiering nodig is.

Geef kwetsbare mensen hun veerkracht terug: word Vriend van ARQ!

Voor de activiteiten van de Stichting Vrienden van ARQ zijn wij grotendeels afhankelijk van particuliere giften. Daarom is uw steun voor ons van groot belang.

Ja, ik word Vriend van ARQ!

U kunt uw bijdrage overmaken op ons bankrekeningnummer (= IBAN-nummer):
NL95FVLB 022 66 02 044 ten name van Stichting Vrienden van ARQ

U kunt ons werk ook op andere manieren steunen, bijvoorbeeld:

Contact

Wanneer u een specifiek project van ons wilt steunen of meer wilt weten over de diverse donatiemogelijkheden, neem dan gerust contact met ons op.

Ook wanneer u als bedrijf onze activiteiten wilt steunen en/of ideeën heeft om een samenwerking met ons aan te gaan, dan horen wij dit graag.

ANBI-instelling

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)Stichting Vrienden van ARQ heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat de stichting geen schenkings- en erfbelasting hoeft te betalen over giften, periodieke schenkingen en nalatenschappen. Uw financiële bijdrage komt hierdoor in zijn geheel ten goede aan de activiteiten van de stichting.