Visie en Missie

Missie
ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is het internationaal toonaangevende instituut van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving.

Visie
Nederland heeft in de afgelopen 70 jaar flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de kennis op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma  en de gevolgen hiervan voor individu, organisatie en samenleving. Dientengevolge waren er veel apart werkende organisaties met ieder hun eigen specifieke focus.
Mede door de economische druk leek deze expertise weg te vallen. Stichting Centrum’45 nam in 2007 het initiatief deze organisaties zoveel mogelijk samen te brengen en de inhoud te verbinden door het oprichten van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. ARQ voelt de maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze kennis en ervaring gebundeld en versterkt wordt en neemt hier graag een voortrekkersrol in.

Door het samenbrengen van de specialistische organisaties in het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum kan de ketenzorg optimaal worden ondersteund. Daarnaast worden de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma vanuit medisch, psychologisch en sociaal maatschappelijk optiek benaderd.

Het is in het belang van de maatschappij dat de psychotraumazorg optimaal geregeld wordt en de opgebouwde kennis daaromtrent wordt behouden, doorontwikkeld en gedeeld, zodat deze expertise ingezet wordt in het belang van andere getroffenen in de samenleving.
ARQ zet wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en training  in om deze doelen te bereiken.
ARQ werkt daartoe tevens intensief samen met (inter)nationale instituten.

ARQ is een missie gedreven organisatie en de bundeling van deze kennis en ervaring wordt door de professionals van ARQ dan ook meteen omgezet in een advies, richtlijn of beter aanbod op het gebied van preventie en zorgverlening.

In het zoveel mogelijk herstellen van de medisch, psychologische en maatschappelijke zelfredzaamheid van getroffen personen, ligt voor de professionals van ARQ de grootste uitdaging en voldoening.