Informatie

Het Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen (POV) deelt graag onderstaande kennis en informatie

Mindspring en Arq zoeken momenteel Trainers Mind-spring Junior. U kunt hier ook een informatief filmpje bekijken over Mind-spring Junior: https://www.youtube.com/watch?v=G9nUzLRhPJs&feature=youtu.be

Informatie en gebruiksvoorwaarden van de MIRROR Vluchtelingen app van Arq vindt u hier: MIRROR Vluchtelingen

Het European Journal of Psychotraumatology bracht een special uit over 'Global Mental Health: trauma and adversity among populations in transition'.

Recent verscheen het speciale themanummer over vluchtelingen van Cogiscope, tijdschrift over gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Nieuw verschenen: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, met een special rondom vluchtelingen

 • Diversen
  • Kwaliteitsontwikkeling GGZ; module diversiteit: het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ steunt onder andere het project Diversiteit
  • Psychotraumanet: de portal met informatie op het gebied van psychosociale (na)zorg bij schokkende gebeurtenissen bevat ook informatie met betrekking tot asielzoekers, vluchtelingen en diversiteit
  • PHAROS: de website van het expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden van migranten bevat veel informatie en factsheets over asielzoekers en vluchtelingen
  • European Journal of Psychotraumatology: de website bevat relevante wetenschappelijke artikelen over vluchtelingen
  • Refugee blues; a UK and European perspective: een Engelstalig wetenschappelijk artikel van Stuart Turner van oktober 2015 over vluchtelingen
  • Het nieuwe nummer van magazine Coping with crisis van het Internationale Rode Kruis behandelt het thema migratie