A cultural competence program for PTSD - Effectiviteit van cultuursensitieve zorg

Training en pilot study naar effectiviteit culturele competentietraining.

Publicaties

  • Droždek, B., Bolwerk, N., Tol, W.A. & Kleber, R.J. Group therapy with male asylum seekers and refugees with PTSD: A controlled comparison cohort study of three day-treatment programs. Journal of Nervous and Mental Disease, 200, 758-765.
  • Els, H. van & Knipscheer, J.W. EMDR en culturele diversiteit. In: Oppenheim, H.-.J., H. Hornsveld, A. De Jongh & E. Ten Broeke (redactie), Praktijkboek EMDR deel II. Utrecht: De Tijdstroom, in druk.
  • Knipscheer, J.W., Drogendijk,A. & Ghane, S. (2012). Op weg naar een effectieve cultuur-sensitieve psychotherapie. In: J.W. Knipscheer & R.J. Kleber, R.J. (Red.), Psychologie en de multiculturele samenleving, derde druk (pp. 37-62). Den Haag: Boom/Lemma.
  • Verstraten, F. & Kleber, R.J. (2012). Psychonomie en cultuur: verschillen in cognitieve processen? In: J.W. Knipscheer & R.J. Kleber, R.J. (Red.), Psychologie en de multiculturele samenleving, derde druk (pp. 37-62). Den Haag: Boom/Lemma.