Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder

Op vrijdag 9 december 2011 heeft Geert Smid zijn proefschrift Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder in Utrecht verdedigd.

Het onderzoek Deconstructing Delayed Posttraumatic Stress Disorder had als doel de prevalentie vast te stellen van uitgestelde PTSS en de factoren te evalueren die het ontstaan ervan kunnen verklaren. Een ander doel was het vóórkomen en de rol van prodromale verschijnselen (symptomen van PTSS die bestaan tijdens het interval tussen de traumatische gebeurtenis en het begin van uitgestelde PTSS) te verkennen evenals de mogelijke implicaties van uitgestelde PTSS voor het gebruik van GGZ-voorzieningen. Het laatste doel was de mogelijke relevantie van stress sensibilisatie (d.w.z. toegenomen gevoeligheid voor stressoren als gevolg van eerdere blootstelling aan extreme stressoren) voor progressie van symptomen bij uitgestelde PTSS na te gaan.
Het proefschrift kunt u tegen betaling van €15,- plus verzendkosten bestellen. Neem hiervoor via email contact op met info@arq.org.