Differentiation in psychopathology and predictors of treatment response in victims of sexual exploitation

Landelijke studie onder slachtoffers van mensenhandel die gedwongen zijn geweest om in de prostitutie te werken.