Effectonderzoek, een samenwerkingsproject van Stichting Centrum ’45 en GGZ Rivierduinen

Doel is het onderzoeken van de effecten van EMDR als een traumagerichte therapie voor vluchtelingenkinderen in een RCT

Onderzoeksvragen zijn:

  1. Hoe hoog/laag zijn de niveaus van depressiesymptomen en/of PTSS bij getraumatiseerde vluchtelingen kinderen in Stichting Centrum '45? 
     
  2. Is EMDR effectief in het verminderen van symptomen en in het verbeteren van de kwaliteit van leven aan het einde van de behandeling en/of follow-up ?
    De opzet van het onderzoek is een gerandomiseerde gecontroleerde trial met behulp van gestandaardiseerde vragenlijsten en gestructureerde interviews en prestatiegegevens. Vluchteling kinderen tussen 8 en 18 jaar oud worden willekeurig toegewezen aan ofwel EMDR of wachtlijst controle. Gestandaardiseerde instrumenten worden gebruikt voor en na de behandeling en na 3 maanden follow-up