eGGZ Centrum

Het eGGZ Centrum wil grootschalige integratie van e-mental health in Nederland bevorderen. Nederland is koploper binnen Europa als het gaat om de ontwikkeling van e-mental health, maar het inzetten van e mental health-interventies loopt in de praktijk nog achter. Daarnaast kan e mental health een antwoord bieden op de toegenomen vraag naar geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Het eGGZ Centrum is een vervolg op het kennisplatform INternet PREventie en ZElfhulp in de GGZ (INPREZE).

Het eGGZ Centrum is mede mogelijk gemaakt door het programma Kansen voor West en de provincie Noord Holland.

Partners in het eGGZ Centrum zijn: Stichting VU-Vumc; Academisch Medisch Centrum (AMC - Divisie Psychiatrie)Interapy B.V.IJsfontein Holding B.V.; Little Chicken Game Company B.V.; CLeVR B.V.; GGZ Noord-Holland-NoordMotekforce Link B.V; GGD Amsterdam

 

Doe met ons mee!

Om het kennisplatform succesvol te laten zijn is samenwerking een vereiste. Wij roepen zoveel mogelijk GGZ-aanbieders, huisartsen, onderzoekers, ICT-ontwikkelaars, gemeenten (Wmo), zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden op, met ons mee te doen.

Het eGGZ Centrum organiseert enkele grote conferenties en een aantal kleinere bijeenkomsten voor experts over eGGZ-producten. Thema's zijn bijvoorbeeld: de integratie van eGGZ in de werkprocessen; (kosten)effectieve eGGZ-toepassingen; ‘best practices’ en beleidsontwikkeling. Deelname aan bijeenkomsten en conferenties is gratis, mede door subsidie van de Europese Unie en de provincie Noord-Holland.

Meer informatie over het eGGZ Centrum project of een van onze volgende bijeenkomsten vindt u op: www.e-mence.org/eggz.

Contact:
Wilt u meer informatie over het eGGZ Centrum project of op de hoogte worden gehouden van activiteiten? Neem contact op met:

Corné Versluis, projectleider
E: c.versluis@arq.org
T: 020 660 19 40

Nienoord 5
1112 XE Diemen