eMEN project

e-mental health innovation and transnational implementation platform North West Europe.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum is projectleider voor het Europese Interreg project, eMEN.

Binnen het eMEN project gaat ARQ samen met vijf partnerlanden het gebruik van toegankelijke, betaalbare en effectieve digitale gezondheidszorg in Noordwest Europa bevorderen. 

Partnerlanden in het eMEN project zijn: Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Belgie, Frankrijk en Ierland

eMEN wordt gefinancierd door Interreg en loopt van mei 2016 tot en met november 2019 

Tijdens het project gaan we samen met overheden, dienstverleners, GGZ-professionals, onderzoekers, eindgebruikers, beleidsmakers en ontwikkelaars een EU platform opzetten, 5 eGGZ producten (door)ontwikkelen en testen, beleidsinstrumenten ontwikkelen en thematische seminars en conferenties organiseren. 

Na afronding van het project in 2019 zal het gemiddelde gebruik van eGGZ in Noordwest Europa zijn gestegen met 7%, tot 15% in totaal. 

Contactpersoon ARQ: drs Oyono Vlijter – o.vlijter@arq.org / +31 6 242 80229

Achtergrond

Bijna 165 miljoen mensen in Europa lijden elk jaar aan een psychische aandoening zoals depressie of angst; dat is 38% van de EU-bevolking. Door onder andere de afnemende economische groei (schulden, marginalisering), toenemende psychische belasting door automatisering, verbeterde toegankelijkheid en de snel toenemende effecten van klimaatverandering blijft de vraag naar geestelijke gezondheidszorg stijgen. 
Dit leidt tot substantiële economische en sociale lasten, want psychische aandoeningen vertegenwoordigen 20% van de totale ziektelast in de EU. 
Stijgende vraag in combinatie met afnemende overheidsbudgetten leidt tot een onhoudbare situatie waarbij de gelijke toegang tot GGZ onder druk is gekomen; de zorgkosten worden met name voor de minder kapitaalkrachtige een steeds zwaardere last.   

Door het inzetten van innovatieve en hoogwaardige eGGZ (eHealth)producten kan de GGZ betaalbaar en voor iedereen toegankelijk blijven.

Meedoen?

Ook interesse in het succesvol integreren van eGGZ in uw organisatie en/of het ontwikkelen van eGGZ applicaties? eMEN biedt u:  
•    Een breed Europees kennisnetwerk op het gebied van eGGZ
•    Toegang tot kosteneffectieve eGGZ producten voor depressie, angst en PTSS
•    (EU) opschalingsmogelijkheden voor uw eGGZ producten 
•    Contacten met succesvolle eGGZ applied gaming bedrijven in Noordwest Europa 
•    Meer inzicht in de multidisciplinaire aspecten die relevant zijn bij eGGZ implementatie
•    De laatste nationale en Europese beleidsontwikkelingen op het gebied van eGGZ
•    Kennisontwikkeling met betrekking tot kosteneffectieve ‘evidence based’ onderzoeksmethodieken voor eGGZ
•    Meet inzicht in (Europese) kwaliteitstandaarden voor eGGZ
•    Gratis deelname aan thematische seminars en conferenties in Nederland, België, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland. 

Deelname aan het platform is kosteloos. U kunt contact opnemen met projectleider de heer Oyono Vlijter via o.vlijter@arq.org of +31 6 242 80229

eMEN project op de Interreg website: 
•    http://www.nweurope.eu/projects/project-search/e-mental-health-innovatio...

Partners: